Müügitingimused

 1. Üldtingimused
  1. Müügitingimused kehtivad Daphne OÜ veebipoe daphne.ee klientide (edaspidi Klient) ja Daphne OÜ (edaspidi Daphne) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  2. Toodete ostmisel registreerunud või registreerumata Kliendina kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
  3. Daphne jätab endale õiguse teha ette teatamata muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Muudatused kajastatakse Daphne veebilehel.
 2. Müügilepingu jõustumine
  1. Daphne müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
  2. Daphne ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Daphne OÜ arvelduskontole.
  3. Tellimused, mille eest ei ole tasutud 5 päeva jooksul alates tellimuse esitamise kuupäevast annulleeritakse.
  4. Daphne veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
 3. Hinnad
  1. Kõik Daphne veebipoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad kehtivat käibemaksu.
  2. Tellimused alates 50 eurost on kohaletoomine ItellaSMARTPOSTi ning Omniva pakiautomaatidesse ja Omniva postkontoritesse Eesti piires tasuta.
  3. Tellimused alates 100 eurost on kohaletoomine Omniva kullerteenusega Eesti piires tasuta.
  4. Tellimused alates 200 eurost on Lätti, Leetu ning Soome Omniva kullerteenusega tasuta.
  5. Daphne jätab endale õiguse ette teatamata korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise hetkel. Kliendil ega Daphne’l ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 4. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
  1. Tellimuse vormistamiseks valib Klient Daphne veebipoes ostukorvi tooted ning kinnitab need vajutusega lingile „Mine kassasse“
  2. „Kassa“ leheküljel täidab Klient nõutud andmeväljad, valib sobiva toodete kohaletoimetamise viisi ja vajutab lingile „Esita tellimusˮ. Daphne veebipood kuvab ekraanile Daphne ja Kliendi rekvisiidid, tellimuse ja tellimuse maksumuse ning saadab selle ka Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile.
  3. Klient kohustub täitma „Kassa“ leheküljel olevad andmete ja tellimuse kinnituse lahtrid täpselt, et tagada tellimuse kiire ja tõrgeteta täitmine ning vältida hilisemat vaidluste ja pretensioonide lahendamist.
  4. Tellimuse eest tasub Klient pangaülekandega.
  5. Tellimuse täitmist alustatakse kohe pärast seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.
 5. Kohaletoimetamine
  1. Eesti piires on tellimuse kohaletoomiseks võimalik valida ItellaSMARTPOSTi, Omniva pakiautomaadi-, Omniva postkontori- või Omniva kullerteenuse.
  2. Eestist välja tellimuse kohaletoimetamine toimub Omniva kullerteenusega.
  3. Pärast raha laekumist Daphne arveldusarvele ning müügilepingu jõustumist komplekteerib Daphne tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Kliendi poolt valitud logistikapartnerile.
  4. Tellimused, mille eest raha laekub Daphne arveldusarvele tööpäeviti (v.a. reede) toimetatakse logistikapartnerile järgmisel päeval. Reedeste, laupäevaste ning pühapäevaste laekumiste korral toimetatakse tellimus logistikapartnerile esmaspäeval.
  5. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama Daphne’t koheselt, aga mitte hiljem kui enne tellimuse täitmise algust.
  6. Tellimuses esitatud andmete täpsuse ja õigsuse eest vastutab Klient.
  7. Daphne ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui
   1. viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
   2. kaup on logistikapartnerile üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Daphne ei saanud mõjutada ega ette näha.
  8. Kliendi poolt esitatud andmete ebatäpsusest tingitud kauba kohaletoomise lisakulud hüvitab Klient.
 6. Tagastamisõigus
  1. Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
  3. Kauba tagastamiskulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
  4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@daphne.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
  5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup, siis lisaks kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamise kulud.
  6. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama Daphne’le tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 7. Pretensioonide esitamise kord
  1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest.
  2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Daphne’t probleemist e-posti aadressil info@daphne.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
  3. Daphne ei vastuta:
   1. Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
   2. Logistikafirma süül või hoolimatusel transpordi käigus tekkinud toote kahjustuste eest
   3. Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
   4. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 8. Vastutus ja vääramatud jõud
  1. Daphne vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Daphne ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Daphne ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest, toote kohaletoimetamise viibimise eest või muude lepingupunktide mittetäitmise eest, kui põhjuseks on vääramatu jõud, mida Daphne ei saanud mõjutada ega ette näha.
 9. Privaatsus
  1. Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning tellimuse kinnitusega selge ja teadliku nõusoleku Daphne’le koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-posti aadress) ning edastada logistikapartnerile vajalikud isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  2. Daphne kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
 10. Muud tingimused
  1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Daphne’l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga